Startskottet

Idag har Kraftstaden tillsammans med PEAB och Kunskapsförbundet haft ett event inför nästa etapp av den stora renovering av Magnus Åbergsgymnasiet. Vi var många som samlades för att ta del av planerna kring den etappvisa renoveringen av skolan.

Det visades före- och efterbilder på de renoveringar som är klara – Slättbergsskolan och Byggprogrammet på MÅG men även skisser på hur det kommer att se ut när resterande delarna av gymnasiet är klart. Förändringar som har gett och kommer att ge eleverna, personalen och staden nya möjligheter.

Färdiga renoveringar

Byggprogrammet MÅG – en renovering som har lyft lokalerna till en ny nivå och skapat en bra miljö för lärande och för gemensamma resurser när måleriprogrammet flyttat in.

Slättbergsskolan – för att möta det stora behovet av fler högstadieplatser i kommunen togs steget att renovera en del av MÅG som inte längre användes när måleriprogrammet flyttat ut. Allt för att förenkla, förbättra och möta behovet.

Kommande renovering

Resterande MÅG – skolan står inför en period av etappvisa förändringar men kommer vid skolstart hösten 2021 kunna erbjuda en bättre, säkrare och mer trivsam läromiljö att vistas i.