Smart och effektfullt! Flexibel boxarkitektur låter behovet styra.