Vi har tidigare berättat om vårt energisparprojekt i Företagens Hus. Nu har det gått en tid sedan projektet avslutades och vi har påbörjat avläsningen av resultatet.

Från och med mars månad till nu har anläggningen producerat ca 24 000 kWh. Av dessa kWh har vi kunnat nyttja ca 22 600 kWh i byggnaden och resterande har sålts ut på nätet. Det är främst under helger då verksamheten i huset är låg som vi själva inte utnyttjat den energi som produceras.

Solpanelerna innebär även en minskad solinstrålning vilket i sin tur bidrar till ett minskat kylbehov. Detta är en stor bonus för oss och våra hyresgäster.

Vår energiansvarige, Tim, har så smått påbörjat arbetet med uppföljningen för hela energiprojektet. Ett större arbete kommer dock att utföras under kommande år då mer statistik finns tillgänglig.

Hela projektet genomförs enligt BELOK:s totalprojektsmodell och görs i samarbete med Naturskyddsföreningen som bidrar med medel ur fonden för el märkt med BRA miljöval.