Fastigheten, vars tidigare fönster var från början på 1900-talet, var i behov av underhåll. Och resultatet, med före och efter bilder, ser du nedan.