The business park

Innovatum District i Trollhättan är en av Sveriges främsta mötesplatser och ett ledande utvecklingscentrum för tillväxt, forskning och upplevelser.

Idékraften är enorm här, det ligger i luften sedan över 100 år tillbaka.

Över 2000 personer arbetar här, i över 200 olika företag. De ingår i ett sammanhang där människor från skilda verksamheter, perspektiv och kompetenser ofta arbetar och verkar tillsammans, gränsöverskridande och förutsättningslöst.

Districts identitet och styrkor

Här finns forskningscentrum, Saab Car Museum, musik- och kulturhus, vårdcentral, förskola, evenemangsarena, träningsanläggning, skatehall, Innovatum Science Center, restauranger och bageri. Bland annat. Drygt 2000 personer är verksamma här och fler aktörer är på väg in. Här byggs dessutom attraktiva bostäder och du kan flytta in redan idag om du skulle vilja.

Detta historiska område står under en ständig och spännande utveckling. Här uppstår häftiga arkitektoniska möten mellan höga tegelbyggnader med stålbalkar och traverser och ny design med glasade fasader och infällda spotlights.

Distriktet ligger precis vid kanalen intill de unika slussarna vid Åkerssjö och med närhet till Gamle Dals alla varierande promenadstigar.

Distriktet i punktform

Konferensrum. Restauranger. Bilpool. Caféer. Gym. Gruppträningsmöjligheter. Badminton. Padel. Skatehall. Motionsspår vid kanalen. Nätverkandeforum. Rehabilitering (sjukgymnastik). Vårdcentral. BVC. Frisör. Livsmedel. Drop downplatser (slå dig ner och jobba där det passar). Mötesmiljöer. Plus en hel drös med besöksmål.

Innovation i områdets DNA

Innovatum Districts, tidigare Nohabs, historia sträcker sig hela 174 år tillbaka i tiden. Från att ha varit världsledande inom tillverkning av ånglok, dieselmotorer och vattenturbiner till att idag främst handla om teknik, forskning, utveckling och kreation har det varit en otroligt framgångsrik resa som pågår ännu.

Dagens kreatörer influeras fortfarande av tidigare generationers uppfinningsrikedom och innovationer, det ligger i atmosfären. De stolta fabriksbyggnadernas vackra stålbalkar vittnar om den anrika historien, de moderna glasfasaderna öppnar upp för kreativitet anpassad för framtidens behov. Omgivningen och atmosfären är unik i sitt slag, något som inspirerar till nya stordåd, om och om igen. 

Nydqvist & Holms gamla ritkontor.

Bo på District

Peabs bostadsrätter

Peab har flera bostäder på District, främst på de södra delarna vid Åkerssjö, med utsikt över slussarna. Kommande flerbostadshus, Brf Vevaxeln, är beläget i de mer centrala delarna av District. Preliminärt tillträde i årskiftet 2024/2025.

Eidars bostäder

Inom en snar framtid hoppas vi kunna välkomna de första hyresgästerna till de helt nya studentbostäderna som Eidar ska bygga på District, precis intill byggnad 103.