Årets etablering

Utmärkelsen delas ut till den verksamhet som genom sin etablering i Trollhättan under gångna året haft största positiva påverkan för staden oavsett om det handlar om arbetstillfällen, framtidsutsikter eller bidrag till stadens växande attraktionskraft.