Vällingklockans Förskola (belägen i södra Trollhättan nära Kronogården) är efter lång och trogen tjänst i stort behov av upprustning och renovering. Den befintliga fastigheten bedömds för dålig för att rustas upp och därför ska allt rivas och byggas upp från grunden igen.