bild-4

Mänskliga Rättighetsdagen Fyrbodal

24 oktober, 08:45 - 13:00

Får man vara olika i Sverige? En dag om svensk självbild, individualism och dess påverkan på åldersdiskriminering och islamofobi.

Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal anordnar varje år Mänskliga rättighetsdagen Fyrbodal den 24 oktober. Detta för att uppmärksamma FN-dagen. Lyssna till intressanta föredrag och träffa olika organisationer från närområdet som jobbar med mänskliga rättigheter på olika sätt.

Mänskliga Rättighetsdagen berör i år ämnen som diskriminering gentemot äldre, islamofobi och hur det ser ut med åsikter och värderingar i Sverige och även i världen. Du får bland annat inblick i hur diskriminering mot äldre skapas utifrån fördomar man bär med sig.

Du kommer även att få lyssna till hur det är att vara svensk och muslim, samt i vilken utsträckning det ens är möjligt att leva med båda dessa identiteter i dagens samhälle. Dagen kommer beröra åsikter och värderingar, skillnaden mellan de två, men också hur det egentligen ser ut med svenska värderingar i förhållande till den svenska självbilden.

Hela programmet hittar du på arrangörens hemsida.
Varmt välkommen att delta!

Målgrupp
Mänskliga Rättighetsdagen Fyrbodal är en samlingsplats för alla, allt från ideellt engagerade, till skolor, företag, tjänstemän och politiker som arbetar eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. 

Arrangörer
Integrationsforum mot rasism och Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan i samverkan med Trollhättan stad, Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet. MR-dagen finansieras delvis av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Plats

N3
Nohabgatan 15

Har du frågor om eventet?

Elin Nilsson

elin.nilsson@adbfyrbodal.se

070-517 64 01