Lunchföreläsning om biologisk mångfald

28 september, 11:30 - 12:30

Lunchföreläsningen är en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag som är ett årligt evenemang och arrangeras på ett 30-tal orter runt om i landet under hela vecka 39. ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är!

I Trollhättan har ForskarFredag-veckan aktiviteter under temat biologisk mångfald. På Innovatum District är du välkommen till lunchföreläsning där vi möter Anna Jacobsson, docent i växtekologi och lektor på Högskolan Väst. Anna har tidigare forskat om artdiversitet i naturbetesmarker och påverkan av invasiva växter på pollinering av inhemska arter. Nu forskar hon om elevers lärande i biologi.

Biologisk mångfald innebär att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation inom arter. Det handlar om vilda växter, djur och svampar och deras livsmiljöer, men också om odlade växter och jordbrukets husdjur.

Vad görs och kan vi göra för att mildra de negativa konsekvenserna, både som individer och på samhällsnivå, av att den biologiska mångfalden minskar?

Anna berättar om påverkan, utvecklingen och vilka möjliga lösningar det finns.

Kostnadsfritt och öppet för alla som är intresserade.
Boka gärna din plats redan idag, kontaktuppgifter nedan.

Arrangör är Innovatum Science Center
tillsammans med Högskolan Väst.

Ytterligare ForskarFredag-aktiviteteter i Trollhättan hittar du här.

Plats

Innovatum Science Center
Åkersjövägen 16

Har du frågor om eventet?

Cecilia Glimstrand

cecilia.glimstrand@innovatum.se

0520-28 94 21