Artist in Residence – På väg 45

24 april - 22 maj, 11:00 - 16:00

Artist in Residence – På väg 45

Tillsammans med Vänersborgs och Åmåls konsthallar och kulturenheter hålls ett gemensamt Artist-in-residence-program. Konsthallarna blir under denna period arbetslokaler för sex konstnärer där varje stad är värd för två av dem.

Konstprojekten kommer att fokusera på samverkan och medskapande med aktörer i civilsamhället och på att skapa nya mötesplatser för konst och kultur.

Under residence-perioden kan du som besökare ta del av de inbjudna konstnärernas arbete.

Projektet genomförs med finansiering från Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och de tre kommunerna.

Sex deltagare jobbar just nu i konsthallarna i Trollhättan, Åmål och Vänersborg i vårt första residens. Deltagarna har valts ut från närmare 60 ansökningar, och i Trollhättan är det Carmen Olsson och Pernilla Eskilsson som deltar. I Vänersborg och Åmål heter deltagarna Julia Riordan, Johan Björklund, Emilia Brodén, Alexander Stevenson.

Workshop dans/rörelse Body Weather

Tid med träd med Carmen Olsson

Söndag 22 maj kl. 13.00-15.30

Välkommen att delta i workshopen Tid med Träd. Vi kommer kroppsligt och mentalt att möta träden och deras olika tilltal, på ett undersökande och lekfullt sätt. Genom lyssnande och fantasi försöker vi utmana vår uppfattning av och om träden.

Plats

Konsthallen på Innovatum District

Har du frågor om eventet?

Konsthallen Trollhättan

konsthallen@trollhattan.se

0520-49 64 53