Entré till konsthallen. Stora glasdörrar och fönsterpartier på en tegelfasad.

Artist in residence – På väg 45

13 februari - 12 mars, 11:00 - 16:00

Trollhättans, Vänersborgs och Åmåls konsthallar håller tillsammans ett gemensamt Artist-in-residence-program. Konsthallarna är under denna period arbetslokaler för sex konstnärer, där varje stad är värd för två av dem och detta kan du som besökare kan ta del av.

AiR – På väg 45 är ett Artist-in-residence-program som genomförs av Trollhättans, Vänersborgs och Åmåls kommuner. Syftet är att samarbeta över kommungränserna för att utveckla konsthallarna och bilda en arbetsplattform för professionella konstnärer och kreatörer i östra Fyrbodal. Projektet pågår i februari och mars 2023.

Deltagarna
I Trollhättans konsthall kommer Elin Wikström arbeta med sitt projekt ”Fest som protest, protest som fest” och Maja Bakken arbetar med ett deltagarbaserat projekt med fokus på leken som aktivitet riktat till vuxna kvinnor.

I Vänersborgs konsthall eftersöks den kvinnliga kroppens historia av Haifa Safa, skådespelare och regissör, medan ljudkonst utvinns med olika undersökande metoder av Johan Lundborg.

Några veckor senare, den 28 februari startar Karon Nilzén arbetet med ett återbrukstematiskt kulturskapande i Åmåls konsthall och fotografen Sepa Sama påbörjar sina konstnärliga vandringar kring Åmåls stad.

Allt detta kan ni som besökare ta del av under residensperioden. Välkomna!

Arrangörer
Konsthallen Trollhättan, Vänersborgs konsthall och Åmåls konsthall.
Projektet genomförs med finansiering från Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och de tre kommunerna.

Varje år är Konsthallen Trollhättan värdar för många kulturarrangemang och visar konst av nationella, internationella och lokala samtidskonstnärer. I konsthallen kan du gå på konserter och festivaler, delta i föreläsningar och samtal, invigningar och vernissager.

Plats

Konsthallen Trollhättan
Nohabgatan 11 B, Trollhättan

Har du frågor om eventet?

Konsthallen Trollhättan

konsthallen@trollhattan.se

0520-49 64 53