Smedjans parkeringshus är i behov av renovering och behovet av fler parkeringsplatser ökar, så nu söker vi en entreprenör som ska ta sig an om- och tillbyggnationen