En mötesarena av rang

Sitt, stå, gå, träna eller ät medan ni möts. På Innovatum District finns det mötesplatser för alla oavsett om ni är 2 eller 2500 till antalet. Vill du hellre mötas längs en walk and talk runt kanalen eller slå dig ner över en kopp kaffe så gör du det. Du avgör.

Mötesvärlden förändrades efter coronas framfart. Även om klassiska mötesformer består – och i viss mån är oslagbara, så är även de nya mötesformerna här för att stanna, sannolikt i en härlig mix av digitalt, analogt och utbrytarrum IRL.