Digitala skyltar

Innovatum District har sex digitala inomhusskyltar och en infartskylt intill Eric Karlssons rondell. Syftet med skyltarna är att visa en bred och attraktiv bild av Innovatum District och är en jättefin möjlighet att berätta om vad som händer på området.

Slussporten välkomstskärm

Vid norra infarten till Innovatum District finns en digital välkomstskylt placerad på den mäktiga slussporten. Här välkomnas förbipasserande, aktiva aktörer och gäster. Skärmens huvudsyfte är att visa budskap som marknadsför Innovatum District som en attraktiv plats för förbipasserande.

Skärmens syfte är att med korta budskap

 • Hälsa välkommen
 • Uppmuntra till spontanbesök
 • Promota större, kommande aktiviteter och event

Utöver grundinformationen ovan erbjuds aktörer som är etablerade på Innovatum District att hälsa viktiga gäster välkomna under dagen som eventet infaller.

Den digitala välkomstskärmen är placerad på slussporten intill Erik Carlssons rondell.
Attraktiva Innovatum District

Vem kan synas här?

Företag, organisationer och föreningar etablerade på Innovatum District. Samt evenemang som arrangeras här.

Vilket budskap godkänns?

 • Evenemang med mål på minst 50 besökare
 • Evenemang med fler än 50 gäster
 • Jubilarer som firar minst 20 år

Budskap med samhällsinformation från eller information om aktiviteter som moderbolaget Trollhättans Stad arrangerar eller är medarrangör till kan prioriteras.

Exempel på budskap

Budskapet visas på skärmen 10 sekunder åt gången och rullar tillsammans med andra budskap.

 • Välkommen besökare/företag x
 • Ta svängen om District för att y
 • Missa inte event x i december!
 • Grattis jubilaren företag z, 25 år!

Hur går ansökan till?

 • Evenemangsarrangör ansöker via formulär nedan. Även om din ansökan möter anvisningarna finns det ingen garanti att ditt budskap kommer visas på slussporten.
 • Ansök senast 14 dagar innan budskapet ska exponeras. Undantag är sommartid då vi behöver ditt material senast 1 juni. Vi förbehåller oss rätten att vid för kort varsel inte kunna genomföra välkomnandet på skärmen. Områdesansvarig kan göra undantag om det finns omständigheter som förklarar varför din ansökan kommit in sent.
 • Det är aldrig fler än sex budskap som rullar samtidigt. Vi som områdesansvariga förbehåller oss rätten att vid många evenemang i samma tidsperiod välja vilka budskap som får ta plats på skärmen. Inkomna förslag hanteras i mån av plats och bedöms gällande relevans och intresse för förbipasserande

Vägledning material

 • Budskapet ska vara kort, enkelt och tydligt. Budskapet ska kunna uppfattas på maximalt en sekund. Ansvariga för skärmen förbehåller sig rätten att korta ner texten i budskapet.
 • Företagsnamn skrivs ut i ren text och utformningen utgår från Innovatum Districts grafiska profil. Logotyper används ej.
 • Inga rörliga bilder får förekomma.

För dig som vill ha ditt budskap
på välkomstskärmen

Ansökningsformulär

Budskap exklusive datum och tid. Vi förbehåller oss rätten att korta ned texten.
MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
Tid
:
MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
Tid
:
Kontaktperson


Exempel på tidigare material

Du kanske också är intresserad av