Under 2018 och 2019 kommer fasaden på Högskolan Väst successivt att bytas ut. Anledningen är att man upptäckt begynnande fuktproblem i fasaden.