Idag fick vi intyget som visar att Kraftstaden Fastigheter bara köper elmärkt ”Bra miljöval” vilket innebär:

• Endast el från förnybara energikällor
• Att bidra till att genomföra energieffektiviseringsprojekt.
• När elen har ursprung i vattenkraft, miljöförbättrande åtgärder i strömmande vatten.
• Att vindkraftverken inte står i ekologiskt känsliga områden.
• Att kontroll utförs varje år av fristående revisor och av Naturskyddsföreningen.